Denkwerk - informatieverwerking
Varia - taal, spelling, begrijpend lezen, rekenen, aardrijkskunde
Pico Piccolo - taal, spelling, begrijpend lezen, rekenen
Stenvert - taal, lezen, rekenen


Lees verder
Basisonderwijs portfolio

Correctie

Correctie

Projectmanagement

Projectmanagement

Coördinatie

Coördinatie

Tekstredactie

Tekstredactie

Eindredactie

Eindredactie

Beeldredactie

Beeldredactie

Example Frame

Basisonderwijs
Real English - methode Engels
Wis- en Reken - methode rekenen
Taalleesland - methode taal en lezen
Taaltrapeze - methode taal en lezen (speciaal onderwijs)
Topklassers - cultuur (meer- en hoogbegaafde leerlingen)
Ajodakt - taal, lezen, spellen, rekenen, informatieverwerking